Bijstand op Het Werk

Bijstand op Het Werk

Bijstand op het werk & collectieve belangenverdediging

In de meeste Limburgse bedrijven, instellingen en winkels heeft BBTK verkozenen in de ondernemingsraden (OR) en de Comités voor Preventie en Bescherming van de werknemers (CPBW’s).

Deze collega’s informeren en verdedigen de belangen van onze leden dagdagelijks op hun werkplaats. Onze leden kunnen altijd een beroep doen op de BBTK-afgevaardigden. Aarzel dan ook niet om hen aan te spreken met vragen en problemen.

Carine Meuwis - Voorzitter

Sectoren: Handelssectoren, Warenhuizen, Levensmiddelenbedrijven en Niet-actieven.

 • 202 Kleinhandel in voedingswaren
 • 312 Warenhuizen

Mary-Anne Smeets - Secretaris

Sectoren: Handelssectoren, Zelfstandige kleinhandel, Kleinhandel in voedingswaren, Grote kleinhandelszaken, Hotel & Horeca

 • 201 Zelfstandige kleinhandel
 • 311 Grote kleinhandelszaken

Appie Mansouri - Secretaris

Sectoren: Industrie: Media & Boek, Metaal – Staal, Voedingsnijverheid. Diverse sectoren: Apotheken en Tarificatiediensten, Groothandelaars en Verdelers van Geneesmiddelen, Diensten: APCB (PC 200), Logistiek & Vervoer.

 • 130/200 Drukkerij- grafische kunst- en dagbladbedrijf
 • 200 Aanvullend paritair comité voor de bedienden (APCB)
 • 209 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid
 • 210 Bedienden van de ijzernijverheid
 • 217 Casinobedienden
 • 219 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing
 • 220 Bedienden uit de voedingsnijverheid
 • 223 Sport
 • 224 Bedienen non-ferro metaal
 • 226 Internationale handel, vervoer en logistiek
 • 227 Audiovisuele sector
 • 303 Filmbedrijf
 • 313 Apotheken en tarrificatiediensten
 • 315 Handelsluchtvaart
 • 320 Begrafenisondernemingen
 • 321 Groothandelaars verdelers in geneesmiddelen
 • 322 Uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of – diensten leveren
 • 323 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
 • 333 Toeristische attracties
 • 334 Openbare loterijen
 • 336 Vrije beroepen

Alex Nijs - Secretaris

Sectoren: Social Profit, Ziekenhuizen, Rusthuizen, Socio-cultureel, Opvoeders, Gezins- en bejaardenhulp, Financiële sectoren, Banken en Verzekeringen, Eigen Organisaties, Gesubsidieerd vrij onderwijs.

 • 152/225 Gesubsidieerd vrij onderwijs
 • 216 Notarisbedienden
 • 304 Vermakelijkheidsbedrijf
 • 305 Gezondheidsdiensten
 • 306 Verzekeringswezen
 • 307 Makelarij- en verzekeringsagentschappen
 • 309 Beursvennootschappen
 • 310 Banken
 • 318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
 • 319 Opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en -diensten
 • 329 Socio- culturele sector
 • 330 Gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • 331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • 335 De dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen.
 • 339 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
 • 340 Orthopedische technologieën
 • 341 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Desirée Minten - Propagandist

Sectoren: Handelssectoren, Kleinhandel in voedingswaren, Grote kleinhandelszaken, Hotel en Horeca, Vrouwen, Jongeren en mutualiteiten

 • 202 Kleinhandel in voedingswaren
 • 302 Hotelbedrijf
 • 337 Aanvullend paritair comité voor de non-profit sector

  In de sectoren trachten wij goede collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten.

  ​​​​​​​Deze moeten gerespecteerd worden door alle werkgevers en zijn van toepassing voor alle werknemers die in de sector werkt.
  Als lid kan u steeds bij ons terecht als u het gevoel hebt dat uw werkgever dit niet doet.
  ​​​​​​​
  Wij verdedigen uw koopkracht (behoud index), de verbetering van de sociale vergoedingen en de opzegtermijnen.
  Ook als we u niet rechtstreeks helpen, doen we het dus toch door voor uw rechten op te komen!

  Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

  In de kijker

  Wordt ook lid van het BBTK

  Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!