Erfenisaangifte

Erfenisaangifte

Uitbreiding dienstverlening BBTK-Limburg: Aangifte van nalatenschap

Wanneer u geconfronteerd wordt met een overlijden, dient u als erfgenaam de aangifte van nalatenschap in te dienen bij de belastingadministratie. Veel mensen doen hiervoor beroep op een notaris, met hoog oplopende kosten als gevolg.

Vanaf 2019 hebben wij onze dienstverlening uitgebreid en ondersteunen wij onze leden* bij het invullen van de individuele erfenisaangifte.

Onze dienstverlening is gratis voor leden* die een erfenisaangifte moeten indienen. Hou er rekening mee dat het aanvragen van bepaalde attesten kosten met zich kunnen meebrengen. De tussenkomst* van de notaris kan in sommige dossiers alsnog noodzakelijk zijn, afhankelijk van de complexiteit van het dossier. Deze kosten zullen door het lid zelf bekostigd moeten worden.

  • Uittreksel uit de overlijdensakte
  • Kopie trouwboekje van de overledene
  • Kopie identiteitskaart van de overledene of rijksregisternummer 

* Enkel als u zelf als lid erfgenaam bent. een minimale aansluitingstermijn van 24 maanden is vereist. Aansluiting met terugwerkende kracht mogelijk.
* Het aanvragen van bepaalde attesten en tussenkomst van de notaris dienen door het lid zelf bekostigd te worden.

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!