Indexeringen mei 2024


De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.

Pc 202paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren+1%
Pc  216paritair comité voor de notarisbedienden+1,48%
Pc 224paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen +2,83%
Pc 310paritair comité voor de banken+0,87%
Pc 311paritair comité voor de grote kleinhandelszaken+2%
Pc 327.01paritair comité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen+2%
Pc 327.01PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Doelgroepwerknemers sociale werkplaatsen+2%
Pc 327.01PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen+2%
Pc 327.03paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige gemeenschap+2%
Pc 330.00paritair comité voor revalidatiecentra, thuisverpleging, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen. +2%
Pc 330.01paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten+2%
Pc 330.02paritair comité voor bicommunautaire gezondheidsinrichtingen- en diensten +2%
Pc 330.04paritair comité voor overige gezondheidsdiensten en instellingen+2%
Pc 331 paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren - Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg+2%
Pc 335paritair comité voor dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen+2%
GMMI (gewaarborgd minimum maandinkomen)+2%

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!