Covid 19 - Afschaffing van de blootstellingscriteria

 

Ter herinnering, Covid-19 kan erkend worden als een beroepsziekte onder de code 1.404.03: “Andere infectieziekten bij de leden van het personeel dat werkzaam is op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis of laboratoriumwerk en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat.”

De Commissie "Biologische agentia" van Fedris heeft, in lijn met de epidemiologische ontwikkelingen, de werkplekken bepaald waar een verhoogd risico op besmetting bestaat. Zo was zij eind 2022 nog van mening dat Covid-19 een beroepsziekte kon vormen voor werknemers in bepaalde sectoren van de gezondheidszorg als aan bepaalde voorwaarden, aangepast aan de epidemiologische situatie op dat moment, werd voldaan. Deze voorwaarden werden meegedeeld op de website van Fedris.

De gezondheidssituatie bleef gunstig evolueren en op 25 oktober 2023 nam de Commissie een nieuw advies aan. Volgens dit advies is Covid, gezien de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie, de medische kennis en de collectieve immuniteit, een "normaal" virus geworden, vergelijkbaar met de griep.

Ze stelt daarom voor om de blootstellingscriteria die zijn omschreven op de Fedriswebsite voor medische beroepen, te schrappen. Code 1.404.03 blijft dus wel bestaan, maar wie erkend wil worden als lijdend aan een beroepsziekte, moet aantonen te zijn blootgesteld aan een verhoogd risico op besmetting met Covid op de werkplek.

Hoewel dit standpunt vanuit wetenschappelijk oogpunt begrijpelijk is, voerde het ABVV aan dat het niet met terugwerkende kracht kan worden toegepast en dat er een zekere periode nodig is om werknemers op de hoogte te brengen van deze nieuwe aanpak.

Het Directiecomité is dan ook overeengekomen om de maatregel pas vanaf 1 maart 2024 toe te passen. De website van Fedris zal in die zin aangepast moeten worden.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!