Wijziging vertrekvakantiegeld vanaf 2024

Wijziging berekening van het vakantievertrekgeld

Vanaf 1 januari 2024 wordt het enkel vertrekvakantiegeld in twee fases verrekend.

Deze nieuwe verrekeningsmethode heeft alleen betrekking op de verrekening bij de nieuwe werkgever.

Wat houdt de verrekening van het vertrekvakantiegeld in?

Wanneer een werknemer het bedrijf verlaat, heeft hij recht op vakantiedagen op basis van zijn beroep.

Hij kan deze vakantiedagen opnemen bij zijn nieuwe werkgever. De werknemer heeft echter al een ontslagvergoeding ontvangen van zijn vorige werkgever. De betaalde bedragen zijn vermeld op het vakantieattest dat wordt uitgegeven wanneer de werknemer het bedrijf verlaat.

De nieuwe werkgever kan daarom het vertrekvakantiegeld aftrekken van het vakantiegeld dat hij moet betalen als de werknemer vakantie opneemt op basis van het vakantieattest.

Vanaf 1 januari 2024 is de volgende methode van toepassing:

Eerste verrekeningsfase 

Het enkelvoudig vertrekvakantiegeld wordt voor 90% verrekend. Dit gebeurt telkens wanneer de nieuwe werknemer een wettelijke vakantiedag opneemt. 90% van het bruto dagloon van de vakantiedag wordt afgetrokken. De verrekening gebeurt dus niet meer in één keer. Het kan zijn dat de nieuwe werkgever het enkel vertrekvakantiegeld over meerdere maanden moet verrekenen.

Kortom, op basis van het vakantieattest van de werknemer betaalt de nieuwe werkgever de vakantiedagen min een vast bedrag van het brutoloon van de maand waarin de bediende zijn vakantie opneemt.

 Tweede verrekeningsfase 

De tweede verrekeningsfase vindt elk jaar plaats in december. De werkgever moet controleren of een correctie nodig is. Als dit het geval is, moet hij het saldo van het vertrekvakantiegeld nog verrekenen.

Met andere woorden, tijdens deze tweede fase worden eventuele correcties uitgevoerd die voortvloeien uit het verschil tussen het enkelvoudig vakantiegeld van 10% dat tijdens het jaar bij de nieuwe werkgever werd betaald, de verschuldigd geachte vakantie bij de vorige werkgever en het enkelvoudig vakantiegeld dat effectief door de nieuwe werkgever verschuldigd is, na aftrek van het enkelvoudig vertrekvakantiegeld dat reeds door de vorige werkgever werd betaald.

Indien een bijkomende inhouding moet plaatsvinden, zal dit gebeuren op het loon van de maand december. Normaal gesproken kan de werkgever maximaal 20% van het nettoloon inhouden.

Als de werkgever meer dan 20% moet inhouden, moet deze inhouding gespreid worden over twee maanden. Er kan met de werknemer worden afgesproken om de correctie alsnog in één keer te verrekenen.

Wat gebeurt er als de nieuwe werknemer het bedrijf vóór december verlaat?

In dit geval moet de werkgever het saldo verrekenen wanneer de werknemer het bedrijf verlaat.

Wat met het enkel vertrekvakantiegeld op variabel loon?

Momenteel wordt het enkel vertrekvakantiegeld op variabel loon in één keer verrekend, in principe wanneer de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt. In de praktijk gebeurt dit meestal op hetzelfde moment als de betaling en de verrekening van het  dubbel vertrekvakantiegeld.

Deze praktische mogelijkheid is nog steeds van toepassing. 

Wat gebeurt er als ik van arbeider naar bediende ga?

Een werknemer die in 2023 arbeider was en in 2024 bediende wordt, al dan niet bij dezelfde werkgever, zal in 2024 nog steeds vakantiegeld ontvangen uit zijn vakantiekas.

De nieuwe werkgever waar de werknemer als bediende vakantie opneemt, zal enkel en dubbel vakantiegeld betalen volgens de regels voor bedienden. De nieuwe werkgever trekt het door de vakantiekas betaalde vakantiegeld af van het vakantiegeld dat hij verschuldigd is.

Hoe moet de werkgever zijn werknemers informeren?

De werkgever is verplicht om de werknemers te informeren over deze nieuwe verrekening:

  • de werkgever moet de nieuwe verrekeningsregels vanaf 2024 uitdrukkelijk vermelden op het vakantieattest. De sociale partners moeten hiervoor nog een model opstellen.
  • op vraag van de werknemer moet de werkgever hem duidelijke uitleg geven over de toegepaste berekeningsformule en de verrekeningsregels. Deze uitleg kan op papier of elektronisch worden gegeven.
  • de nieuwe werkgever moet de nieuwe werknemer inlichten over de aangebrachte correcties via de loonfiche van december of de loonfiche van de maand waarin de werknemer het bedrijf verlaat.

Hoe wordt het dubbel vertrekvakantiegeld verrekend?

Er verandert niets. In 2024 zal het dubbel vertrekvakantiegeld nog steeds in één keer worden verrekend, meestal in de maand waarin de nieuwe werknemer zijn hoofdvakantie opneemt.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!