Wat als je vastzit op je vakantiebestemming?

 


Je kan niet op tijd thuis zijn om het werk te hervatten...Wat nu?

1. Verlof om dwingende reden

Je kan verlof om dwingende reden aanvragen bij je werkgever. Dit wordt ook soms familiaal verlof of sociaal verlof genoemd. 
Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en die de noodzakelijke tussenkomst van jou als werknemer vereist. Het kan gaan om een brand, natuurramp of ernstige materiĆ«le schade. Je kan in onderling akkoord met je werkgever ook andere gebeurtenissen als dwingende reden beschouwen. 
Per kalenderjaar mag je maximum 10 arbeidsdagen verlof nemen om dwingende reden. Dit geldt zowel voor voltijdse werknemers als deeltijdse werknemers. 
Opgelet! Dit type verlof is in principe onbetaald. Dit kan verschillen op sector- of ondernemingsniveau.

2. Verlofdagen of inhaalrust


Indien je nog verlofdagen of inhaalrust over hebt, kan je deze ook gebruiken om deze periode te overbruggen.

3. Schorsing wegens overmacht

Indien je niet kan gaan werken door overmacht, kan je arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst worden. Je bent dan onbetaald afwezig. 

Wanneer is er sprake van overmacht?
  1. De gebeurtenis mag niet veroorzaakt zijn door jij als werknemer of door jouw werkgever
  2. De gebeurtenis mag geen normale verwachting zijn
  3. De gebeurtenis moet een onoverkomelijke hindernis zijn voor zowel werknemer als werkgever om te kunnen werken
Als je door noodweer een tijdje volledig vastzit op je vakantiebestemming, zullen de eerste twee voorwaarden normaal vervuld zijn. Of de derde voorwaarde vervuld is, is een feitenkwestie. Centraal staat daarbij de vraag of het noodweer voor jou een onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis vormt om tijdig het werk te hervatten, dan wel of er nog alternatieven zijn om toch thuis te raken, ook al is dat lastiger of duurder.

4. Occasioneel telewerk

Als je van op afstand je werk wel zou kunnen uitoefenen, kan er gedacht worden aan occasioneel telewerk wegens overmacht.
Je moet dit wel gemotiveerd aanvragen bij je werkgever en deze is niet verplicht om hierop in te gaan.

Bron: Acerta


Bij vragen mag u ons altijd contacteren op het nummer 011/26.09.00 of via admin.bbtkhasselt@bbtk-abvv.be

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!