Werken in zomerse temperaturen: FAQ

 De werkgever dient maatregelen te nemen van zodra de actiewaarden voor de blootstelling aan warmte zijn overschreden. De actiewaarden voor blootstelling aan warmte worden vastgelegd aan de hand van de WBGT-index in functie van de fysieke werkbelasting. Dit is als volgt vastgelegd:

  • 18° voor zeer zwaar werk: zwaar spitten en graven, beklimmen van ladders en trappen,...;
  • 22° voor zwaar werk: spitten, zagen met de hand, schaven, kruiwagens duwen en trekken,...;
  • 26° voor halfzwaar werk: timmerwerk of een tractor besturen;
  • 29° voor licht of zeer licht werk: secretariaatswerk, het besturen van een wagen,...

Aan de hand van deze temperaturen dient de werkgever maatregelen te nemen. De werkgever kan de volgende maatregelen treffen:

  • Collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikken stellen van de werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling blootgesteld worden;
  • Verfrissende dranken te voorzien, zonder dat u als werknemer er kosten aan heeft. Dit is steeds overeenkomstig het advies dat de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer heeft gegeven;
  • Kunstmatige verluchting voorzien in de werklokalen binnen een termijn van 48 uur vanaf dat de hinder wordt vastgesteld.

Als de hinder blijft aanhouden, dient de werkgever te voorzien in een arbeidsstelsel die de aanwezigheid op de werkpost afwisselt met rusttijd.

 
De werkgever kan eventueel ook voorzien in telewerk, als uw functie zich daartoe leent. Wel met de nuance dat de werkgever niet bij de werknemers thuis kunstmatige verluchting kan voorzien. Tijdens deze periodes van hitte gaat men dan ook uit van tolerantie en gezond verstand. Zo kan u als u telewerk doet uw werkschema indelen zodat u het werk verricht op de momenten dat het koeler is.
 
In bepaalde sectoren zijn er veiligheids- of hygiƫnische redenen waardoor er kledingvoorschriften zijn opgelegd. Dit staat dan ook duidelijk uitgelegd in het arbeidsreglement. Wanneer er niet uitdrukkelijk in het arbeidsreglement staat dat u geen korte broek mag dragen of dat u niet verplicht bent een bepaalde dresscode te volgen, heeft u in principe het recht om te gaan werken in korte broek.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!