Landingsbaan met uitkeringen vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 30 juni 2025Om een landingsbaan met uitkeringen te kunnen opnemen, moet de werknemer 60 jaar oud zijn op de ingangsdatum van de landingsbaan.

In bepaalde gevallen bestaat er echter een afwijkende leeftijd. 

Voor de periode 1 juli 2023 - 30 juni 2025 bedraagt de afwijkende leeftijd 55 jaar voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met een vijfde.

De gevallen waarin de afwijkende leeftijd van 55 jaar van toepassing kan zijn, zijn beperkt en vastgelegd in cao nr. 170 van de NAR, namelijk:

  • Ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden 
  • Lange loopbaan van 35 jaar 
  • Zwaar beroep, arbeidsregeling met nachtprestaties of definitieve arbeidsongeschiktheid in de bouwsector

Om deze afwijkende leeftijd van 55 jaar te kunnen toepassen, wordt bovenop de cao nr. 170 ook het volgende vereist:

  • Een sector-cao, gesloten in toepassing van de cao nr. 170, voor lange loopbanen, zware beroepen of nachtarbeid en definitieve arbeidsongeschiktheid in de bouwsector
  • Een ondernemings-cao gesloten in het kader van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden en die verwijst naar cao nr. 170

Als niet aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de werknemer pas vanaf 60 jaar een landingsbaan met uitkeringen kunnen opnemen.

Voor bedrijfstakken die niet onder een paritair comité vallen of wanneer het paritair comité niet functioneert, heeft de NAR een toetredingsprocedure voorzien zodat de werknemers toegang kunnen krijgen tot een landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar en onder de hierboven vermelde voorwaarden.

De werknemers tussen 55 en 59 jaar die vanaf 1 juli 2023 een aanvraag bij de RVA hebben ingediend voor een landingsbaan

  • ofwel zonder uitkeringen
  • ofwel met uitkeringen op basis van de afwijkende voorwaarden maar dit zonder uitkeringen te hebben gekregen omdat nog niet aan alle voorwaarden voldaan was (nieuwe kader-cao + bestaan van een sectorale of ondernemings-cao)

kunnen een regularisatie van hun dossier vragen door een aanvraag voor uitkeringen in te dienen bij de RVA.

Het is dan ook nog altijd mogelijk een landingsbaan op te nemen vanaf 55 jaar zonder uitkering als je niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. 

Vergeet niet dat er bij een landingsbaan zonder uitkeringen geen gelijkstelling is voor het pensioen.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!