Ziekte en vakantie: wijzigingen vanaf 2024


Word je ziek tijdens je jaarlijkse vakantie dan kan je vanaf 2024 je vakantie later opnemen. Zo brengt België de vakantieregels in overeenstemming met de Europese wetgeving. Ook worden andere regels over het overdragen van vakantiedagen aangepast. Er zal ook een model van medisch attest komen bij ziekte tijdens vakantie maar dit is er momenteel nog niet. Hieronder geven we meer uitleg over de wijziging.

Hoe worden vakantiedagen toegekend in België?

Als werknemer bouw je in vakantiedagen op in het vakantiedienstjaar die je dan kan opnemen in het vakantiejaar.
Voorbeeld: Je werkt in 2022 (= vakantiedienstjaar) een volledig jaar voltijds, dan heb je in 2023(= vakantiejaar) recht op 20 vakantiedagen.

Welke schorsingen maken het mogelijk om de jaarlijkse vakantie uit te stellen?

  • Erkende arbeidsongevallen of beroepsziektes
  • Andere ongevallen of ziektes
  • Moederschapsrust
  • Deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie
  • Vaderschapsverlof bedoeld in de arbeidswet van 16 maart 1971 (= de omgezette moederschapsrust)
  • Profylactisch verlof
  • Geboorteverlof
  • Adoptieverlof
  • Pleegzorgverlof of pleegouderverlof

Wanneer moet de werknemer zijn uitgesteld verlof opnemen?

De werknemer moet zijn uitgesteld verlof opnemen binnen de 24 maanden na afloop van het vakantiejaar waarvoor de vakantiedagen nog moeten worden opgenomen.  Deze nieuwe wetgeving heeft uitwerking vanaf 1 januari 2023 en zal voor het eerst van toepassing zijn op het vakantiejaar 2024 (vakantiedienstjaar 2023). Dit betekent dat een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt, tot eind 2023 (vakantiedienstjaar 2022) zijn dagen niet kan uitstellen.

Voorbeeld: Stijn heeft op 10 december 2024 nog vier vakantiedagen over. Hij wil deze nog opnemen op het einde van het jaar.
Echter valt hij ziek van 20 tot 31 december 2024. Hierdoor kan hij de vakantiedagen niet meer opnemen in 2024. Die 4 vakantiedagen kan hij hierdoor wel nog opnemen tot 31 december 2026 omdat ze overgedragen kunnen worden.

Kan dit ook bij een nieuwe werkgever opgenomen worden?

Ja, want dit wordt vermeld op het vakantieattest.

Hoe worden de overgedragen vakantiedagen uitbetaald?

Zij ontvangen hun vakantiegeld in de loop van het vakantiejaar. Dit betekent dat zij het vakantiegeld voor de dagen die overgedragen kunnen worden al hebben ontvangen. De overgedragen dagen worden dus in het vakantiejaar uitbetaald en niet op het moment waarop de arbeider ze opneemt.

Voor bedienden zal de werkgever het vakantiegeld voor de overgedragen vakantiedagen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar aan de werknemers uitbetalen.

vragen? contacteer ons!

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!