Verplichte fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

 Op 24 januari hebben de sociale gesprekspartners in de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst (cao nr. 164) afgesloten over een fietsvergoeding voor de woon-werkverplaatsingen.

Let op: deze cao is niet van toepassing op de woon-werkverplaatsingen per fiets tussen 1 mei 2023 en 31 december 2023 voor de werknemers tewerkgesteld in paritaire comités die sinds 1 januari 2020 voor het eerst zijn opgericht.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor deze vergoeding?

Die cao regelt de toekenningsvoorwaarden voor de vergoeding:

 • Het gaat om een aanvullende cao. Dat betekent dat die enkel van toepassing is als er geen vergoeding voorzien wordt in een sectorale- of ondernemingscao.
 • Er wordt een bedrag van 0,27 euro per kilometer voorzien. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Als er op sectoraal of ondernemingsniveau een lager bedrag wordt voorzien, blijft dat lagere bedrag van toepassing.
 • De vergoeding wordt voor maximaal 40 kilometer per dag toegekend (20 km per enkel traject).
 • De werknemer moet de fiets regelmatig gebruiken voor de woon-werkverplaatsingen (bijvoorbeeld ten minste één keer per week). 
 • Verplaatsingen met een gewone fiets of plooifiets, elektrische fiets of zogenaamde speed pedelec komen in aanmerking voor de fietsvergoeding. Er gelden wel beperkingen qua snelheid en motorcapaciteit. Komen niet in aanmerking: steps, hoverboards, rolschaatsen, skateboards, monowheels, (elektrische) segways. 
 • Indien de werknemer voor die verplaatsingen gebruik maakt van verschillende vervoerswijzen, waaronder de fiets, heeft hij de mogelijkheid om voor elk daarvan een vergoeding van zijn werkgever te ontvangen, op voorwaarde dat die verschillende vergoedingen betrekking hebben op:
  • Hetzij verschillende gedeelten van het woon-werktraject
  • Hetzij hetzelfde traject (of hetzelfde gedeelte daarvan) dat in verschillende perioden van het jaar wordt afgelegd
 • Tenslotte moet de werknemer het vervoermiddel kiezen dat het best aan zijn noden is aangepast. Hetzelfde traject of deel van het traject kan niet dubbel vergoed worden.

Om het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever te bepalen, dient de werknemer een verklaring op erewoord in te vullen en te ondertekenen waarin hij het aantal kilometers vermeldt dat hij met de fiets aflegt tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling, en het betrokken aantal dagen in die maand.

Bedrag van 0,27 euro per kilometer

Dit bedrag is hetzelfde als het maximumbedrag dat in 2023 fiscaal en sociaal wordt vrijgesteld. Het bedrag uit de cao wordt automatisch jaarlijks geïndexeerd om dit maximumbedrag te volgen.

De fietsvergoeding is bovendien volledig aftrekbaar als beroepskost.

Wanneer treedt de cao in werking?

De cao treedt op 1 mei 2023 in werking. In 2024 wordt de cao geëvalueerd.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!