Indexeringen januari 2023


In januari 2023 worden de volgende sectoren geïndexeerd:

PC 200
Aanvullend paritair comité voor Bedienden (APCB)
+ 11,08%
PC 216
Paritair comité voor de notarisbedienden
+ 3,88%
PC 217
Paritair comite voor de casinobedienden
+ 10,964%
PC 220
Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
+ 10,96%
PC 226
Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken
+ 11,19%
PC 302
Paritair comité voor het hotelbedrijf
+ 10,964%
PC 304
Paritair comité vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten)
+ 2%
PC 306
Paritair comité voor het verzekeringswezen
+ 11,1905%
PC 309
Paritair comité voor de beursvennootschappen
+ 1,8655%
PC 310
Paritair comité voor de banken
+ 1,87%
PC 311
Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken
+ 2%
PC 313
Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten
+ 2%
PC 320
Paritair comité voor de begrafenisondernemingen
+ 5,89%
PC 323
Paritair comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden
+ 11,08%
PC 331
Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren (excl. Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg)
+ 2%
PC 333
Paritair comité voor toeristische attracties
+ 11,08%
PC 337
Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
+ 2%
PC 339
Paritair comité voor de maatschappijen voor sociale huisvestiging
+ 2%
PC 340
Paritair comité voor orthopedische technologieën
+ 11,08%
PC 341
Paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
+ 11,08%
PC 202.00
Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
+ 1%
PC 152.01
Paritair subcomité voor de contractuele arbeiders in het vrij gesubsideerd onderwijs
+ 2%
PC 225.01
Paritair comité voor de bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs
+ 2%
PC 315.02
Paritair comité voor de handelsluchtvaart
+ 2%
PC 318.01
Paritair comité voor de diensten voor gezins-en bejaardenhulp (Waalse Gemeenschap+ 2%
PC 318.02
Paritair comité voor de diensten voor gezins-en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap)
+ 2%
PC 319.00
Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten
+ 2%
PC 319.01
Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap)
+ 2%
PC 329.01
Paritair comité voor de socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap)
+ 2%
PC 329.03
Paritair comité voor de federale en biocommunautaire socio-culturele sector
+ 2%
PC 330.03
Paritair comité inrichtingen tandprothesen
+ 2%

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!