Wil je tijdskrediet opnemen? Dien dan zo snel mogelijk je aanvraag in


Ondanks ons verzet, besliste de regering om tijdens het begrotingsconclaaf te besparen op de verlofstelsels. De wijzigingen hebben zowel betrekking op de stelsels van tijdskrediet (TK) als op de thematische verloven.Opgelet: wij beschikken nog niet over de definitieve teksten, dus de onderstaande regels zouden nog aangepast kunnen worden. Maar wat zal er veranderen?

Tijdskrediet met zorg voor je kind

Verlaging van de leeftijdsgrens

Vanaf 1 januari 2023 zal je alleen nog maar voltijds tijdskrediet kunnen aanvragen voor de zorg van je kind jonger dan 5 jaar en dit tijdskrediet dient ook in te gaan vóór het kind 5 jaar is. Momenteel is het nog zo dat u dit kan opnemen tot de leeftijd van 8 jaar.

Voor halftijds en 1/5de tijdskrediet blijft de leeftijdsgrens 8 jaar.

Inkorting van de maximumtermijn

Momenteel is de maximumduur 51 maanden over je hele loopbaan voor alle motieven van zorg.

Vanaf 1 januari 2023 is de maximumtermijn voor tijdskrediet met zorg voor je kind ingekort tot 48 maanden.

Verstrenging van de anciënniteitsvoorwaarde

De anciënniteitsvoorwaarde in het bedrijf om een tijdskrediet met motief van zorg voor je kind op te nemen, wordt verlengd van 2 jaar naar 3 jaar. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2024.

Alle tijdskredieten

Verstrenging van de tewerkstellingsvoorwaarde voor voltijds tijdskrediet

Bij halftijds of 1/5de tijdskrediet dien je vandaag te voldoen aan een tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving aan je werkgever.

Verstrenging van de tewerkstellingsvoorwaarde voor halftijds tijdskrediet

Bij halftijds tijdskrediet moet je vandaag in de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving minstens 3/4de hebben gewerkt.

Vanaf 1 januari 2023 moet je in de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving voltijds hebben gewerkt.

Opgelet: als je aansluitend op ouderschapsverlof meteen tijdskrediet opneemt, wordt de periode van het ouderschapsverlof gelijkgesteld.

Wijzigingen op het vlak van je uitkeringen voor tijdskrediet

Voor alle verlofstelsels, zowel de tijdskredieten als de thematische verloven, verdwijnt de hogere uitkering als je minstens 5 jaar bij je werkgever werkt. Ook de hogere uitkering voor 50-plussers wordt geschrapt vanaf 1 januari 2023.

Wij raden aan om zo snel mogelijk  het akkoord van je werkgever te vragen als je je recht op tijdskrediet wil uitoefenen. Je werkgever moet er namelijk mee instemmen om de normale aanvraagtermijn in te korten. Wettelijk is voorzien dat de termijn voor de kennisgeving van de aanvraag aan je werkgever 3 of 6 maanden vooraf bedraagt, afhankelijk van de grootte van je bedrijf.

Na akkoord van de werkgever, dien je best je aanvraag bij de RVA zo snel mogelijk in.

Als je kinderen tussen 5 en 8 jaar hebt, is er geen overgangsregeling voorzien. Voor de andere maatregelen zou dit wel zo kunnen zijn, maar we weten nog niet juist over welke overgangsregelingen het gaat.

vragen? contacteer ons

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!