Aangepast re-integratietraject vanaf 1 oktober 2022


De regering heeft beslist om het re-integratietraject zoals we het kennen te veranderen. Het nieuwe traject treedt in werking vanaf 1 oktober 2022. Hieronder kan u de wijzigingen aan het re-integratietraject terugvinden:

 1. Voorheen kon de werknemer, de werkgever, behandelende geneesheer of de adviserende geneesheer van de mutualiteit het traject opstarten. Voortaan zal de adviserend geneesheer van de mutualiteit dit niet meer kunnen opstarten.
 2. De werkgever kan het traject naar 3 maanden ziekte opstarten in plaats van voorheen na 4 maanden.
 3. De beslissingsmogelijkheden van de preventieadviseur-arbeidsarts worden voortaan beperkt tot 3 opties:
  Beslissing A: tijdelijke ongeschiktheid en eventueel aangepast of ander werk in de tussentijd
  Beslissing B: definitieve ongeschiktheid en aanbevelingen voor ander of aangepast werk
  Beslissing C: re-integratiebeoordeling niet mogelijk om medische redenen
 4. De preventieadviseur-arbeidsarts dient zijn beslissing te bezorgen binnen een termijn van 49 kalenderdagen
 5. Als de preventieadviseur-arbeidsarts oordeelt dat er aangepast werk mogelijk is, dan heeft de werkgever 63 kalenderdagen de tijd om het plan te bezorgen aan de werknemer
 6. Wanneer de preventieadviseur-arbeidsarts beslist dat de werknemer definitief ongeschikt is heeft de werkgever 6 maanden de tijd om zijn plan mee te delen aan de werknemer
 7. De termijn om op het plan te reageren als werknemer is verhoogd naar 14 kalenderdagen
 8. U als werknemer heeft 21 kalenderdagen de tijd om in beroep te gaan tegen een beslissing van definitieve ongeschiktheid door de preventieadviseur-arbeidsarts
 9. Voorheen kon u als werknemer via het re-integratietraject ook de beslissing krijgen van medisch ontslag. Dit is uit het nieuwe re-integratietraject gehaald. Later op het jaar zal hier een apart traject voor mogelijk zijn
 10. Er zijn geen overgangsmaatregelen voor degene die reeds een lopend re-integratietraject hebben. Wanneer de preventieadviseur-arbeidsarts de beslissing nog niet genomen heeft, dan kan hij vanaf 1 oktober 2022 slechts kiezen tussen de drie opties. Als de beslissing reeds is overgemaakt voor 1 oktober, dan dient de werkgever wel de nieuwe termijnen toe te passen om een plan of verslag op te maken
Vragen? contacteer ons!

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!