Minimumpensioen van ruim €1500 netto tegen 2024


Tegen begin 2024 zal het gegarandeerd minimumpensioen voor een alleenstaande +/- €1560 bedragen volgens de meest recente prognoses. In 2018 eiste het ABVV dit namelijk in haar congres. Hierdoor zal er tussen september 2020 en januari 2024 een stijging zijn van het minimumpensioen - naar schatting- €356 bruto.

Tijdens dit congres vroeg ABVV voor een betere toegang tot het minimumpensioen voor deeltijders. Het federaal regeerakkoord voorziet nu sinds 30 september 2020 dat:
'Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken (volledige en onvolledige loopbaan) richting € 1500 netto voor een volledige loopbaan (in geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan)'

De verhoging van het minimumpensioen is het gevolg van 3 zaken:

  1. Het KB Verhoging gewaarborgd minimumpensioen van 20 december 2020. De regering besliste om het minimumpensioen stapsgewijs te verhogen (in totaal met 11%) boven indexering en welvaartskoppeling;
  2. De welvaartskoppeling voorzien in het kader van de Welvaartsenveloppe;
  3. De indexering als gevolg van overschrijdingen van de spilindex

Hierdoor lijkt een centrale ABVV/BBTK-eis gerealiseerd. Vanaf begin 2024 zal het gewaarborgd minimumpensioen hoger liggen dan €1500 netto als u een volledige loopbaan van 45 jaar kan aantonen.

Wij zullen erover waken dat zoveel mogelijk werknemers toegang zal hebben tot het minimumpensioen. Concreet eisen we dat:

  1. Deeltijders een betere toegang tot het minimumpensioen krijgen. Want wie nu 45 jaar slechts 50% gewerkt heeft krijgt nu maar de helft van het minimumpensioen. De toegang tot het minimumpensioen voor deeltijders moet fors verbeteren.
  2. Het federaal regeerakkoord koppelt de toegang tot het minimumpensioen aan een (nog te bepalen) voorwaarde qua effectieve tewerkstelling. Voor het ABVV/BBTK mag zo'n voorwaarde niet leiden tot pensioenverlies. De pensioenkloof mag niet nog meer toenemen tussen mannen en vrouwen!

bij vragen? contacteer ons

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!