Klein verlet voor vaccinatie Covid-19

Vaccin, Genezing, Medische, Virus, Coronavirus

De overheid heeft een wet goedgekeurd waarbij de werknemer recht heeft op klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De wet is van kracht sinds 9 april 2021.

Wat houdt het recht op klein verlet voor vaccinatie nu eigenlijk in?

Hierdoor mag de werknemer zonder loonverlies afwezig zijn van het werk als hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus.

De wet zal van toepassing zijn op alle werknemers en werkgevers die verbonden zijn met elkaar door een arbeidsovereenkomst. Denk maar aan jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk verrichten. Maar niet voor leerlingen, stagiairs en vrijwilligers.

Hoelang mag de werknemer afwezig zijn voor de vaccinatie?

De werknemer beschikt over klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Het gaat dan zowel om de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen van en naar de locatie waar de vaccinatie plaatsvindt. 

Dit recht is ook voor als de werknemer een tweede prik zou moeten krijgen.

Wat dien je te doen als werknemer om jou recht op klein verlet uit te oefenen?

Als de vaccinatie plaatsvindt tijdens jouw werkuren en je wenst gebruik te maken van het klein verlet, dan moet je de werkgever op voorhand verwittigen van je afwezigheid. Dit doe je van zodra je het tijdstip of tijdsslot van vaccinatie voor jou bekend is. De werkgever mag geen druk uitoefenen om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden, ook al is dit mogelijk.

Als werknemer mag je recht op klein verlet alleen gebruiken waarvoor het is toegestaan, namelijk u laten vaccineren tegen Covid-19. Wanneer je het recht gebruikt voor een ander doel, dan kan de werkgever jou het loon ontzeggen voor de uren van ongerechtvaardigde afwezigheid.

Je kan er uiteraard ook voor kiezen om een vakantiedag hiervoor op te nemen. De regels van het vaccinatieverlof zijn dan niet van toepassing, evenmin als je je laat vaccineren op een dag waarop je geniet van inhaalrust alsook wanneer je je laat vaccineren buiten de werkuren. 

Dien je een bewijs voor te leggen om recht te hebben op klein verlet?

Wanneer de werkgever hierom vraagt, dien je als werknemer het bewijs te leveren. Dit aan de hand van documenten die aantonen dat de afspraak bevestigd om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn in het vaccinatiecentrum. Worden deze gegevens niet vermeld, dan dien je als werknemer de uitnodiging tot vaccinatie voor te leggen aan je werkgever.

De werkgever mag geen kopie nemen van de afspraakbevestiging of de informatie die ze bevat manueel overschrijven. Alsook mag de werkgever niet vragen om het bewijs via e-mail te bezorgen.  

Krijg je als werknemer loon voor de afwezige uren?

Je krijgt als werknemer een loon voor de afwezige uren. Het loon voor deze uren wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Het loonbehoud wordt dus op dezelfde manier vastgesteld als voor de afwezigheid op een feestdag.

Wat als je ziek wordt na de vaccinatie?

Het klein verlet heeft enkel betrekking op de vaccinatie. Wanneer je ziek wordt tegen gevolge van de vaccinatie, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Kan de werkgever het vaccinatieverlof weigeren?

In principe kan de werkgever het verlof niet weigeren aangezien het een recht van de werknemer is. Als de werkgever het toch weigert en jou ten onrechte op ongerechtvaardigde afwezigheid zet en ontslag kan dit gezien worden als een kennelijk onredelijk ontslag.

Kan je ontslagen worden als je je niet laat vaccineren?

De werkgever kan je niet ontslaan met als reden dat je je niet laat vaccineren. Wordt je toch ontslagen, dan is er sprake van een kennelijk onredelijk ontslag, tenzij je de andere welzijnsmaatregelen eveneens niet naleeft.

Mag de werkgever een onderscheid maken tussen werknemers die wel en niet gevaccineerd zijn?

De werkgever kan je de toegang ontzeggen tot de werkvloer als je niet gevaccineerd bent, maar dan kan er volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit sprake zijn van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand met mogelijks een schadevergoeding gelijk aan zes maanden brutoloon voor een kennelijk onredelijk ontslag. Als je echter werkt voor een transportbedrijf of luchtvaartmaatschappij die landen aandoen waar mensen wel verplicht gevaccineerd moeten worden, kan de werkgever geen werknemer inzetten die niet gevaccineerd is en is er een onmogelijkheid om de overeengekomen functie uit te voeren.

Hoe lang kan je gebruik maken van deze regeling?

Het recht op klein verlet vanwege vaccinatie tegen Covid-19 geldt tot en met 31 december 2021. deze regeling kan eventueel verlengd worden moest dit nodig zijn tot maximaal 30 juni 2022.

 

 

 

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!