U bent ziek, wat moet u naar de werkgever ondernemen?


Verwittigen

Eerst en vooral moet u uw werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van uw arbeidsongeschiktheid. Dit is een algemene verplichting die ook bij de eventuele verlenging van de arbeidsongeschiktheid geldt. Onmiddellijk betekent dat u moet verwittigen zodra u kan, in principe voor uw arbeidsdag begint, rekening houdend met de omstandigheden (bv. een alleenstaande werknemer die in coma ligt kan dit niet onmiddellijk doen). In geval van verwittiging op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, zou er in beginsel geen probleem mogen zijn.

De verwittiging kan op verschillende manieren gebeuren, zolang het maar duidelijk is: per e-mail, telefonisch, via sms of door een derde persoon (familielid of vriend). Bij discussie, moet u als werknemer bewijzen dat u uw verwittigingsplicht bent nagekomen. Indien u niet (tijdig) verwittigt, riskeert u een sanctie. De werkgever kan weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen voorafgaand aan de verwittiging.
Lees uw arbeidsreglement na om te weten hoe uw werkgever verwacht dat u verwittigt!

Medisch attest overmaken

Vervolgens moet u een medisch attest voorleggen als dit in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven is of wanneer u hierom vraagt. Dit medisch attest moet u aan de werkgever bezorgen binnen twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van ontvangst van uw verzoek. In de cao of het arbeidsreglement kan een andere termijn voorzien zijn dan twee werkdagen, maar deze termijn mag niet korter zijn.

Lees uw arbeidsreglement na om te weten hoe uw werkgever verwacht dat u het medisch attest overmaakt!


Wanneer u het medisch attest laattijdig of niet overmaakt, dan mag de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen die voorafgaan aan de overhandiging van het attest. Dit is niet het geval wanneer er sprake is van overmacht.


Controle

Gedurende de hele periode van arbeidsongeschiktheid kan de werkgever een controlearts sturen om de ziekte te controleren. U moet er alles aan doen om deze controle mogelijk te maken.

Let op: de werkgever kan in het arbeidsreglement opgenomen hebben dat u tussen een bepaald tijdstip thuis moet blijven ondanks dat er op uw medisch attest 'huis verlaten' genoteerd staat. Als u dan niet thuis bent, is men meteen geen gewaarborgd loon meer verschuldigd.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!