14 maart 2018 Equal Pay Day, Gelijk loon voor gelijk werk!


Een vrouwenpensioen ligt een kwart lager dan een mannenpensioen. En dat heeft alles te maken met de loonkloof, die nog steeds 20% bedraagt in België. Zij-kant trapt daarom de veertiende Equal Pay Day-campagne af, in samenwerking met het ABVV en de PES Women.

Nieuwste cijfers

Je zou er grijs haar van krijgen: volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2015) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds 20% minder dan mannen. Die loonkloof is dus bijzonder hardnekkig én wordt steeds breder naarmate vrouwen ouder worden. Op het moment dat een werkneemster met pensioen gaat, krijgt ze per maand maar liefst 25% minder uitgekeerd dan een werknemer op rust. En dat is dan nog zonder het aanvullend pensioen gerekend: in die tweede pijler gaapt een kloof van 47%!

Onder het motto ‘Dicht de loonkloof, dicht de pensioenkloof’ organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant samen met ons en de Europese PES Women op 14 maart Equal Pay Day: vrouwen moeten immers 20%, ofwel twee maanden en 14 dagen, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Campagne

Deeltijds werk
Zij-kant en ABVV ontwikkelden een uitgebreid persdossier over de loon- en pensioenkloof. Hieruit blijkt opnieuw dat vrouwen vooral minder verdienen doordat ze vaker deeltijds werken. Bij exact dezelfde arbeidsduur is de loonkloof immers bijna verdwenen: voltijds werkende vrouwen verdienen slechts 5% minder dan voltijds werkende mannen. Veertien jaar Equal Pay Day-acties en sensibilisatie hebben hun nut hier bewezen.

Maar volgens de FOD Economie is die arbeidsduur juist het probleem: maar liefst de helft (45%) van alle vrouwelijke loontrekkenden werkte deeltijds in 2016, tegenover slechts 11% van de mannen. Dat is zeker niet altijd een vrije keuze: slechts 9% van de deeltijds werkende vrouwen geeft aan geen voltijdse job te wensen. De meesten verwijzen als reden voor het deeltijds werk naar de zorg voor eigen kinderen of andere afhankelijke personen (24%) en andere persoonlijke of familiale redenen (25%). Ter vergelijking: bij mannen is dit respectievelijk 8% en 21%.

Traditionele taakverdelingen houden vrouwen dus nog steeds vaker thuis. Opvallend is echter dat ook jonge – en dus vaak kinderloze – vrouwen al veel vaker deeltijds werken dan mannelijke starters: dat was het geval voor maar liefst 41% van alle 18- tot 24-jarige werkneemsters, tegenover 17% van de werknemers. Dit heeft dan weer te maken met het grote aantal deeltijdse contracten in overwegend vrouwelijke sectoren als de zorg, de schoonmaak, het onderwijs of de kinderopvang.

Anders voltijds werken

Zij-kant vraagt de beleidsmakers om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Bovendien biedt deze regeling een oplossing voor het grote aantal deeltijdse werkaanbiedingen: vandaag werkt 17% van de Belgen deeltijds omdat het gewenste werk enkel in deeltijdse jobs wordt aangeboden, en dit is voornamelijk het geval in sectoren met een hoge vrouwelijke tewerkstelling.

Samen uit, samen thuis

Daarnaast verkleinen een 100% vergoed zwangerschaps- én geboorteverlof, een verplichting en uitbreiding van dit geboorteverlof en een hervorming van het ouderschapsverlof naar Zweeds model – waar beide ouders worden gestimuleerd om evenveel zorgtijd op te nemen – de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt weg.

Tot slot is een correcte toepassing van de loonkloofwet van 22 april 2012 essentieel in de strijd naar loongelijkheid.

Voor Equal Pay Day postkaarten, klik hier.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!