Bijstand op het werk

Bijstand op het werk & collectieve belangenverdediging

In de meeste Limburgse bedrijven, instellingen en winkels heeft BBTK verkozenen in de ondernemingsraden (OR) en de Comités voor Preventie en Bescherming van de werknemers (CPBW’s).


Deze collega’s informeren en verdedigen de belangen van onze leden dagdagelijks op hun werkplaats. Onze leden kunnen altijd een beroep doen op de BBTK-afgevaardigden. Aarzel dan ook niet om hen aan te spreken met vragen en problemen.

Carine Meuwis - Voorzitter


Tel. +32 11 26 09 04
M. +32 473 74 60 98
E-mail: cmeuwis@bbtk-abvv.be

Sectoren: Handelssectoren, Warenhuizen, Levensmiddelenbedrijven en Niet-actieven.
 

202 Kleinhandel in voedingswaren
312 Warenhuizen

Appie Mansouri - Secretaris

Tel. +32 11 26 09 07
M. +32 478 20 95 00
E-mail: amansouri@bbtk-abvv.be

Sectoren: Industrie: Media & Boek, Metaal – Staal, Voedingsnijverheid. Diverse sectoren: Apotheken en Tarificatiediensten, Groothandelaars en Verdelers van Geneesmiddelen, Diensten: APCB (PC 200), Logistiek & Vervoer.

130/200 Drukkerij- grafische kunst- en dagbladbedrijf
200 Aanvullend paritair comité voor de bedienden (APCB)
209 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid
210 Bedienden van de ijzernijverheid
217 Casinobedienden
219 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing
220 Bedienden uit de voedingsnijverheid
223 Sport
224 Bedienen non-ferro metaal
226 Internationale handel, vervoer en logistiek
227 Audiovisuele sector 303 Filmbedrijf
303 Filmbedrijf
304 Vermakelijkheidsbedrijf
313 Apotheken en tarrificatiediensten
315 Handelsluchtvaart
320 Begrafenisondernemingen
321 Groothandelaars verdelers in geneesmiddelen
322 Uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of – diensten leveren
323 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
333 Toeristische attracties
334 Openbare loterijen
335 De dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen.
336 Vrije beroepen

Mary-Anne Smeets - Secretaris

Tel. +32 11 26 09 06
M. +32 473 97 12 70
E-mail: masmeets@bbtk-abvv.be

Sectoren: Handelssectoren, Zelfstandige kleinhandel, Kleinhandel in voedingswaren, Grote kleinhandelszaken, Hotel & Horeca, Eigen Organisaties en Vrouwen

201 Zelfstandige kleinhandel

202 Kleinhandel in voedingswaren
302 Hotelbedrijf
311 Grote kleinhandelszaken
 

Desirée Minten - Propagandist

Tel. +32 11 24 70 71

M. +32 475 80 34 69

E-mail: deminten@bbtk-abvv.be

Sectoren: Handelssectoren, Kleinhandel in voedingswaren, Grote kleinshandelszaken, Vrouwen, Jongeren en Mutualiteiten

201 Zelfstandige kleinhandel
202 Kleinhandel in voedingswaren 
311 Grote kleinhandelszaken 
 

Alex Nijs - Propagandist

Tel. +32 11 26 09 05
M. +32 476 95 35 72
E-mail: anijs@bbtk-abvv.be

Sectoren: Social Profit, Ziekenhuizen, Rusthuizen, Socio-cultureel, Opvoeders, Gezins- en bejaardenhulp, Financiële sectoren, Banken en Verzekeringen, Jongeren en Mutualiteiten, Gesubsidieerd vrij onderwijs.

152/225 Gesubsidieerd vrij onderwijs
216 Notarisbedienden
305 Gezondheidsdiensten
306 Verzekeringswezen
307 Makelarij- en verzekeringsagentschappen
309 Beursvennootschappen
310 Banken
318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
319 Opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en -diensten
325 Openbare kredietinstellingen
329 Socio- culturele sector
330 Gezondheidsinrichtingen en -diensten
331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profit sector
339 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
340 Orthopedische technologieën
341 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

In de sectoren trachten wij goede collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten.

Deze moeten gerespecteerd worden door alle werkgevers en zijn van toepassing voor alle werknemers die in de sector werkt.
Als lid kan je steeds bij ons terecht als je het gevoel hebt dat jouw werkgever dit niet doet.
Wij verdedigen uw koopkracht (behoud index), de verbetering van de sociale vergoedingen en de opzegtermijnen.
Ook als we u niet rechtstreeks helpen, doen we het dus toch door voor uw rechten op te komen!

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!