Wist u dit al over het zomerakkoord?

De federale regering bereikte op 26 juli een akkoord over de begroting en een aantal sociaaleconomische onderwerpen, het zogenaamde ‘zomerakkoord’. Er wordt de werknemer nog meer flexibiliteit opgelegd en in ruil krijgen ze meer onzekerheid, oneerlijke concurrentie en wordt de sociale zekerheid verder uitgehold. Uit een aantal belangrijke maatregelen blijkt ook hoe weinig respect deze regering heeft voor het sociaal overleg (en de beginselen ervan). Kortom, een akkoord dat de werkgevers ruim bedeelt en de werknemers opnieuw in het vizier neemt.

Flexi-jobs in de handel

Het concept van de flexi-jobs werd in 2015 door de regering ingevoerd in de horecasector. Aanvankelijk was het de bedoeling om het wijdverbreide zwartwerk in de sector aan banden te leggen door op de markt een nieuwe, ‘flexibeler’ vorm van arbeidsovereenkomst aan te bieden.
De flexi-jobwerknemer werkt 4/5de bij 1 of meerdere andere werkgevers en kan, indien nodig, wat bijklussen in de horeca om zo wat meer te verdienen.

De meest opvallende maatregel van het zomerakkoord is dat de regering overweegt om de flexi-jobs uit te breiden naar andere sectoren, meer bepaald die van de kleinhandel. Volgens de BBTK schuilt hierin een groot gevaar. In deze sector werken heel wat werknemers deeltijds en vaak hebben zij het heel moeilijk om extra uren te verkrijgen in hun contract. De invoering van flexi-jobs zal een nieuwe categorie werknemers creëren (die van de multi-inzetbare en goedkope werkkracht) die rechtstreeks zal concurreren met de vaste werknemers in de winkels. De werkgevers zullen maar al te graag kiezen voor de mogelijkheid om een beroep te doen op hyperflexibele werkkrachten die komen werken op verzoek en bovendien goedkoper zijn dan de gemiddelde werknemer.

Uitbreiding van nacht- en zondagswerk in de e-commerce

Nachtwerk is al lang mogelijk. In de logistiek kan het “voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten met betrekking tot e-commerce”. Nachtwerk in de handel is ook al een hele tijd mogelijk op voorwaarde dat de vertegenwoordigers van alle vakbonden in het bedrijf hun akkoord geven. Deze akkoorden worden al jarenlang ondertekend, in verschillende sectoren. Nachtwerk in e-commerce is al geruime tijd een optie. Maar we merken vooral dat het de werkgevers zijn die er niet voor staan te springen.

Tijdens een periode van 2 jaar zal er nacht- en zondagswerk kunnen worden ingevoerd via een eenvoudige aanpassing van het arbeidsreglement. Na die 2 jaar zal dit definitief kunnen worden ingevoerd via een cao of het arbeidsreglement. Hiervoor zal de goedkeuring van één enkele vakorganisatie volstaan.
Blijkbaar wil de regering de vakbonden buitenspel zetten.

Hervorming van de bonus zonder overleg
Er werd besloten om de regels rond de deelname van de werknemers in de winst van hun bedrijven (de zogenaamde bonus) te hervormen. Concreet zullen de werkgevers vanaf volgend jaar hun werknemers een grotere winstparticipatie kunnen uitkeren dan in de huidige regelgeving, en dit zonder dat hieraan enig sociaal overleg hoeft vooraf te gaan. Het kan gaan tot maar liefst 30% van de loonmassa. Dit lijkt op het eerste zicht dan wel aantrekkelijk maar het gaat alweer om een maatregel die niet bijdraagt aan de openbare financiën en waarmee de werknemer geen sociale rechten opbouwt. Bovendien zet deze maatregel de deur wagenwijd open voor alternatieve systemen van verloning in functie van ‘performantie en productiviteit’. Dit zijn dus vormen van verloning waardoor de ongelijkheden tussen werknemers nog zullen toenemen.

En dit is nog niet alles …

Het akkoord zit boordevol maatregelen die de arbeidsmarkt nog flexibeler en de arbeidsvoorwaarden nog wankeler zullen maken:
  • Uitbreiding van studentenarbeid: afschaffing van het verbod op zondagswerk voor jobstudenten jonger dan 18 jaar in de kleinhandel
  • Hervorming van de fiscaliteit op de bijverdiensten: tot € 500/maand onbelast. Zo wordt de deur opengezet voor een toenemende ‘uberisering’
  • Kortere opzegtermijn als een nieuwe werknemer wordt ontslagen: opzegtermijn van 1 week in geval van ontslag in de eerste maand. 3 weken opzeg vanaf de 4de maand
  • Deur open voor uitzendwerk: afschaffing van alle uitzonderingen in de sectoren (privé en openbaar)
  • Invoering van degressieve minimum brutolonen voor jongeren: de regering lijkt te denken dat bij gelijke ervaring (geen ervaring) jongeren van 18 jaar minder goed zouden werken dan jongeren van 21 jaar. Er is geen erkenning van de productiviteit van jongeren: een nieuwe vorm van discriminatie die zorgt voor concurrentie tussen werknemers op basis van loonkost. Het gaat alweer om een verlies aan inkomsten voor de sociale zekerheid. Ten slotte verliezen de jongeren de kans om dezelfde sociale rechten op te bouwen als andere werknemers
  • Koppeling lonen aan productiviteit: een nieuwe poging om de bestaande baremieke systemen onderuit te halen en werknemers nog meer onder druk te zetten.

Pensioenmaatregelen

Deze zomer kwamen ook de pensioenmaatregelen van minister Bacquelaine opnieuw ter sprake. Zijn voorontwerp van wet werd immers bekrachtigd door de Ministerraad. Vergeten we niet dat dit voorontwerp onrechtvaardige maatregelen bevat die voor velen zware gevolgen hebben:
  • Een lager pensioen voor de bruggepensioneerden (algemeen stelsel): de jaren brugpensioen worden meegerekend volgens een minimumrecht en niet langer op basis van het laatste loon
  • Dezelfde (onrechtvaardige) berekeningswijze voor wie langer dan 1 jaar werkzoekende is
  • Nieuwe ongunstige maatregelen voor de berekening van de pensioenen voor werknemers die begonnen zijn vóór de leeftijd van 20 jaar en die hun loopbaan afsluiten in SWT.

Rechtvaardigere fiscaliteit?

Naast de uitvoering van de fases 2 en 3 van de taxshift heeft de regering eveneens grote fiscale maatregelen aangekondigd. Zo voorziet ze een vermindering van de vennootschapsbelasting die helemaal niet wordt gecompenseerd door een alternatieve financiering, met name door de grote vermogens aan te pakken.
Een andere hervorming is die van de fiscaliteit op het spaargeld, meer bepaald de taks op effectenrekeningen. We moeten ons tevredenstellen met een luttele 0,15% vanaf €500.000, wat een schamele € 750 oplevert. Peanuts!
Hoe al deze maatregelen concreet uitgewerkt zullen worden, is dan nog maar de vraag. Het is dus weinig geloofwaardig dat dit alles budgetneutraal uitgewerkt kan worden.
Klik hier om het BBTK pamflet over het zomerakkoord te lezen.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!