Het is weer tijd voor educatief verlof!


Als werknemer in de privésector hebt u recht op betaald educatief verlof. Dat betekent dat u, als u een bepaalde opleiding volgt, op het werk afwezig mag zijn met behoud van uw loon.

Voor wie?

Om recht te hebben om het betaald educatief verlof, moet u:
 • in het Vlaams Gewest werken. Dat kan bijvoorbeeld ook in een vestiging in het Vlaams Gewest zijn van een bedrijf waarvan de hoofdzetel in een ander gewest ligt.Als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, neem dan contact op met de cel Betaald Educatief Verlof(externe website) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Als u in het Waals Gewest werkt, neem dan contact op met de cel Betaald Educatief Verlof van de Waalse Gewestelijke Overheidsdienst(externe website)
 • een erkende opleiding volgen en de lessen daadwerkelijk bijwonen
 • in de privésector of als contractueel voor een autonoom overheidsbedrijf werken
 • voltijds of deeltijds werken. Maar niet alle deeltijdse werknemers hebben recht op educatief verlof.
Een variabel uurrooster betekent dat u uw arbeidsuren niet van tevoren kent: uw te presteren uren worden u meegedeeld via een werkrooster. Maar over een bepaalde periode wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wel gerespecteerd. Een cyclisch weerkerend uurrooster is geen variabel maar een vast uurrooster. Variabele uurroosters komen het vaakst voor bij verpleegkundigen, poetsvrouwen en winkelbedienden. Als u een variabel uurrooster hebt, zal dat in elk geval letterlijk in uw arbeidscontract vermeld staan.

Werknemers die gebruikmaken van tijdskrediet, een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof of Vlaams zorgkrediet worden als deeltijdse werknemers beschouwd. Dat betekent dat ze aan de voorwaarden van deeltijdse werknemers moeten voldoen om recht te kunnen hebben op betaald educatief verlof. Bovendien wordt hun recht op educatief verlof proportioneel berekend op basis van hun feitelijke tewerkstelling.
 
 
Welke opleidingen?
 
Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof:
 • de beroepsopleidingen: een brede waaier van technische en professionele opleidingen.
 • de algemene opleidingen: opleidingen die georganiseerd zijn door vakbondsorganisaties of door jeugd- of volwassenenorganisaties die opgericht of erkend zijn door een vakbondsorganisatie, en opleidingen die erkend zijn door de Vlaamse erkenningscommissie. Op de website vindt u de links naar de lijsten met erkende algemene opleidingen. (externe website)
De opleiding die u volgt, hoeft niet noodzakelijk verband te houden met het beroep dat u uitoefent. Ze moet minstens 32 uren per jaar duren (dat betekent 1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding).
Controleer voor u zich inschrijft altijd of uw opleiding wel degelijk recht geeft op betaald educatief verlof, om moeilijkheden achteraf te vermijden.
 
Afstandsonderwijs geeft geen recht op betaald educatief verlof, tenzij er toch minimaal 32 contacturen per jaar worden gegeven (dat betekent 1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding). Ook opleidingen in het buitenland geven geen recht op betaald educatief verlof.
 
Duur
 
Als u betaald educatief verlof neemt, hebt u recht op:
 • verlof om bijvoorbeeld te studeren of taken te maken voor de opleidingen die u in uw vrije tijd volgt
 • verlof om de lessen bij te wonen als de lesuren met de werkuren samenvallen.
Het maximale aantal verlofuren per schooljaar is vastgesteld per soort opleiding.
 
Procedure voor de werknemer
 
Als u betaald educatief verlof wilt nemen, moet u enkele formaliteiten vervullen:
 
 • Controleer bij de opleidingsinstelling of de opleiding die u wilt volgen, recht geeft op educatief verlof. Als dat het geval is, zal de instelling u een ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’ voor educatief verlof bezorgen
 • Licht uw werkgever in door hem dat getuigschrift te geven. U moet dat in principe doen voor 31 oktober van het school- of academiejaar. Bent u pas na 31 oktober ingeschreven of verandert u van werkgever in de loop van het school- of academiejaar, dan moet u uw werkgever inlichten binnen 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever Zodra u uw werkgever hebt ingelicht, bent u beschermt tegenontslag. Die bescherming duurt tot het eind van uw opleiding
 • U overlegt met uw werkgever over het tijdstip waarop u uw dagen en uren educatief verlof zult opnemen. De werkgever kan u het educatief verlof niet weigeren, maar hij moet wel akkoord gaan met de planning ervan
 • Tijdens uw betaald educatief verlof levert u het bewijs dat u de opleiding volgt. U doet dat door hem de originele driemaandelijkse ‘getuigschriften van nauwgezetheid’ te bezorgen. Dat getuigschrift is het bewijs van uw regelmatige aanwezigheid in de opleiding.
Werknemers die educatief verlof opnemen, hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip. De werkgever kan het loon van de werknemer voor de uren educatief verlof beperken tot euro 2871,30 bruto per maand (schooljaar 2017-2018).

Meer info over educatief verlof nodig? Contacteer ons admin.bbtkhasselt@bbtk-abvv.be

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!