Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte?


De regering heeft een nieuw en strenger re-integratiebeleid voor arbeidsongeschikte werknemers goedgekeurd. Op die manier wil minister De Block (Open VLD) besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Ze gaat ervan uit dat zieke mensen sneller terug aan het werk kunnen gaan. Wat moet jij weten over deze ‘back to work’-wetgeving?

Ons land telde nooit eerder zo veel langdurig zieke werknemers. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) wijst twee oorzaken aan.

Ten eerste: de vergrijzing. Omdat er meer oudere werknemers zijn, én omdat de menselijke eindeloopbaanregelingen zoals brugpensioen voor een stuk op de schop moesten, vinden we die oudere werknemers niet terug in de werkloosheidscijfers (wie met brugpensioen is, is werkloos), maar in de ziektecijfers.

Ten tweede: burn-out en depressie nemen de vorm aan van een epidemie. Het antwoord van de regering is radicaal inzetten op een strenger beleid inclusief sancties, dat langdurige zieke werknemers terug aan het werk moet zetten. Maar zolang de regering zweert bij het onrealistische mantra van hard, snel en wendbaar langer werken, worden werknemers ziek.

We stellen ons dus zeer ernstige vragen bij dit re-integratiebeleid dat een ontslaginstrument dreigt te worden voor werkgevers. Maar we willen jou goed informeren over de nieuwe regels.

Nieuwe spelregels
  • In eerste instantie gaat het alleen om ‘recente zieken’. Je bent langdurig ziek, maar je bent ten vroegste ziek geworden begin 2016
  • Je arbeidsongeschiktheid is niet te wijten aan een erkend arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte
  • De nieuwe regelgeving geldt voor wie langdurig ziek is en werkt in de privésector of als contractueel in de openbare sector. Voor vast benoemde ambtenaren wordt momenteel gewerkt aan een aangepaste regelgeving. Folder: 'Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte (met arbeidscontract)'
  • Er is ook een nieuwe regelgeving voor werknemers zonder arbeidscontract: werkzoekenden, mensen die ontslagen werden tijdens ziekte ... De regels zijn daar anders. Folder: 'Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte (zonder arbeidscontract)'

Let op! De regering-Michel voorziet sancties voor zieken die niet meewerken aan het re-integratietraject. Informeer je dus altijd bij het ABVV.

FAQs

Hier vind je een document met ‘Veelgestelde vragen’ over de regeling die van toepassing is sinds 1 december 2016. Dit is geen eenvoudige materie. Als werknemer (met of zonder contract), vind je de concrete info in de folders. Neem zeker contact op met het ABVV.

In de FAQs proberen we antwoorden te geven op alle vragen die zieke werknemers zich stellen, maar ook vakbondsafgevaardigden, werknemersvertegenwoordigers in de CPBW’s, diensten sociaal recht, ... kortom, iedereen die zich door deze complexe regeling trachten te worstelen.

Contact
Je hebt als delegee advies nodig over een re-integratieplan in jouw bedrijf? Neem contact op met je beroepssecretaris. In Vlaanderen helpen de ABVV-diversiteitsconsulenten je ook verder. Contact via www.abvvdiversiteit.be en diversiteit@vlaamsabvv.be.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!