Nationale staking op vrijdag 24 juni


FLEXIBILITEIT ZONDER GRENZEN? NEEN!
 • EINDE VAN DE 38-URENWEEK
 • PENSIOENEN OP 67 JAAR
 • LOONBLOKKERING
 • MAXIMALE FLEXIBILISERING VAN DE ARBEIDSMARKT
 • JACHT OP ZIEKEN EN WERKLOZEN
 • JONGEREN, VROUWEN EN GEPENSIONEERDEN LIGGEN ONDER VUUR
 • STAPSGEWIJZE AFBRAAK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN DE OPENBARE DIENSTEN
WAARDIG WERK, GOED LEVEN? JA!
 • Een echt beleid voor het scheppen van banen en niet van RSZ-bijdrage-verminderingen waar enkel de aandeelhouders voordeel bij hebben 
 • Grenzen aan flexibiliteit via collectieve onderhandelingen
 • Een rechtvaardige fiscaliteit: fraudeurs en rijken moeten het gat in de begroting dichten
 • Een sterke sociale zekerheid die een toereikend vervangingsinkomen (en/of gezondheidszorg) waarborgt indien nodig (en die voldoende wordt gespijsd door de sterkste schouders).
 • Een waardig leven en eindeloopbaan dankzij een goed wettelijk pensioen, zware jobs kunnen vroeger op brugpensioen
 • Een beter loon (en dus meer koopkracht) voor de werknemers
 • Geen jacht op werklozen en zieke werknemers
 • Investeringen in de openbare diensten  
Alle lasten op de rug van de gewone man!!
B.B.T.K. blijft neen zeggen tegen nog meer flexibiliteit!
Neem voor de praktische afspraken i.v.m. de staking van 24/06 contact op met je afvaardiging of met ons!

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!