Premie kinderopvang wordt verhoogd!


Wist je dat je recht hebt op een premie voor de opvang van je kind?
 
Voor wie?
 
Papa’s en/of mama’s:
  • die werken in:
- PC 312 (grootwarenhuizen – Carrefour, Cora, Hema) ;
- PC 311 (grote kleinhandelszaken – Brico, H&M, Casa, etc.) ;
- PC 202 (kleinhandel in voedingswaren – Delhaize, Aldi, Colruyt, Lidl, etc.).
  • met minstens 12 maanden anciënniteit in één van de PC’s op 31 december van het inkomstenjaar voor het jaar van je aanvraag. Wiens kindje:
    - Jonger dan 3 jaar is;
    - Naar een kinderopvangcentrum gaat dat erkend is door Kind & Gezin of het ONE (Kribbe, peutertuin, onthaalmoeder).
En als je op het ogenblik van je aanvraag niet meer bij je werkgever werkt?
In dat geval kan je een dossier indienen bij het betrokken sociaal fonds (PC 202-311-312). De BBTK kan je hierbij helpen.
 
Goed nieuws: het bedrag van de premie is verdubbeld!
 
Verhoging van de premie voor werknemers van de handelssector die papa of mama worden
Het sociaal fonds komt tussen voor de kinderopvang van ouders in de handelssector. Het bedrag wordt verdubbeld en bedraagt € 2 per opvangdag van het voorbije jaar (tot maximum € 400 per kind en per ouder).
 
Hoe ga je te werk?
Bezorg je werkgever:
- een kopie van het fiscaal attest dat je van je opvanginstantie (waar je kind naartoe ging) ontvangt;
- een uittreksel uit de geboorteakte of een ander document waaruit de graad van verwantschap met je kind blijkt;
- als je in het inkomstenjaar voordien in meerdere bedrijven in de sector hebt gewerkt: de bewijzen van tewerkstelling in die bedrijven. Eens je dossier volledig is, moet je werkgever het nodige doen bij het sociaal fonds.
 
Wanneer?
De aanvraag vóór 31 augustus indienen.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!