Sectoraal akkoord PC 220!

 

In PC 220 is er een akkoord bereikt!

Koopkracht

Deze premies en vergoedingen worden geïndexeerd op 1 oktober 2023, 1 januari 2024 en vervolgens steeds weer op 1 januari Indexering premies en vergoedingen op 1/10/2023, vervolgens op 1/1/2024 en vervolgens jaarlijkse indexering per 1 januari. Het gaat om:
 • Bestaanszekerheid langdurige ziekte
 • Kledijvergoeding
 • De aanvullende vergoeding in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht
Koopkrachtpremie van € 250 voor bedrijven die meer winst hebben gemaakt in 2022 dan in de periode 2018 – 2022. Opgelet: dit kan vrij onderhandeld worden in de bedrijven maar als er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd voor 15 december 2023, wordt de toekenning automatisch.

Mobiliteit

Vanaf 1 februari 2024 wordt het openbaar en privévervoer voor 80% terugbetaald.
De fietsvergoeding wordt verhoogd naar € 0.27/km.

Eindeloopbaan

 • SWT en landingsbanen: verlenging van de bestaande afspraken tot 30 juni 2025.
 • Verbetering van de eindeloopbaandagen: vanaf 1 januari 2024 krijg je het volledig aantal dagen in het jaar dat je het recht verwerft + er komt verduidelijking voor deeltijdse werknemers en de toekenning van hun eindeloopbaandagen.
 • De aanvullende vergoeding voor wie 1/2de landingsbaan of 1/2de tijdskrediet vanaf 55 jaar neemt, wordt geïndexeerd op 1 januari 2024.
 • De aanvullende vergoeding voor wie 1/5de landingsbaan of 1/5de tijdskrediet vanaf 55 jaar neemt, wordt geïndexeerd op 1 januari 2024 én verhoging van 50% van de vergoeding ten laste van het fonds.

Balans werk/privé

 • De bestaande cao’s werkbaar werk worden opnieuw bevestigd.
 • Er komt een bijpassing voor het loonverlies voor wie profylactisch verlof moet nemen (= werkverwijdering van zwangere werknemer op beslissing arbeidsarts).
 • De vergoeding voor kinderopvang wordt uitgebreid: het bedrag en de leeftijd gaan omhoog. Het gaat om € 5/dag tot 12 jaar met een maximum van € 1000/jaar.

Vorming en opleiding

Er komt een individueel groeipad naar 5 dagen opleiding per jaar:
 • 3 dagen vorming vanaf 2024;
 • 4 dagen vorming vanaf 2025;
 • 5 dagen vanaf 2027

Er komt ook een sectorale vormingscatalogus om het aanbod te versterken.

Heb je vragen? Je kan altijd terecht bij je BBTK-delegee of afdeling.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!