Wijziging thematische verloven en tijdskrediet vanaf 01/02/2023


Vanaf 1 februari 2023 zullen er verschillende zaken veranderen als je tijdskrediet of thematisch verlof wenst op te nemen. Hieronder lichten we toe welke maatregelen de overheid genomen heeft. De maatregelen hebben betrekking op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 februari 2023.

Afschaffing van de anciënniteitstoeslag bij tijdskrediet

Het verhoogde bedrag dat is gekoppeld aan de anciënniteit van minstens 5 jaar bij de werkgever dat was toegekend aan de werknemers in voltijds of halftijds tijdskrediet wordt afgeschaft.

Afschaffing van de supplementen 50-plussers in het kader van thematische verloven

Het verhoogde bedrag toegekend aan 50-plussers die een halftijdse, 1/5 of 1/10 loopbaanonderbreking nemen in het kader van een thematisch verlof wordt in alle sectoren afgeschaft.

Verlaging van de leeftijdsgrens van het kind voor het voltijds tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind'

Voor het recht op uitkeringen bij een voltijds tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind' gaat de leeftijd van het kind van 8 jaar naar 5 jaar.

De werknemer kan dat verlof dus krijgen tot de 8ste verjaardag van het kind, maar kan enkel uitkeringen krijgen als het kind nog geen 5 jaar is.

De leeftijd van 8 jaar blijft behouden voor halftijds of 1/5 tijdskrediet zowel het recht op verlof als voor het recht op uitkeringen.

Verlaging van de maximumperiode van uitkeringen voor tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind'

Het recht op uitkeringen wordt verlaagd van 51 maanden naar 48 maanden voor het tijdskrediet 'zorgen voor zijn kind' voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5).

De werknemer kan dus 51 maanden verlof krijgen voor het motief 'zorgen voor zijn kind', maar kan maar tijdens 48 maanden uitkeringen krijgen.

De maximumperiode van recht en uitkeringen blijft 51 maanden voor de andere zorgmotieven en 36 maanden voor het motief opleiding.

Tewerkstellingsvoorwaarde tijdskrediet

Recht op verlof
Recht op uitkeringen
Voltijds tijdskrediet
Geen tewerkstellingsvoorwaarde
Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving of deeltijds in de 24 maanden voor de schriftelijke kennisgeving
Halftijds tijdskrediet
Minstens 3/4 van een voltijdse tewerkstelling in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving
Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving
1/5 tijdskrediet
Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving
Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

Wijziging van de anciënniteitsvoorwaarde tijdskrediet vanaf 1 juni 2023

De anciënniteitsvoorwaarde gaat van 24 maanden naar 36 maanden om uitkeringen te kunnen krijgen in het kader van een tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind' voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5 tijdskrediet).

De werknemer kan dus al verlof krijgen vanaf 24 maanden anciënniteit, maar zal pas recht hebben op uitkeringen vanaf 36 maanden anciënniteit.

vragen? contacteer ons!

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!