Optrekken van het adoptieverlof vanaf 1 januari 2023

 Een werknemer die een minderjarig kind adopteert, heeft recht op een individueel krediet van maximum 6 weken adoptieverlof.

Vanaf 1 januari 2023 krijgen de adoptieouders nog een extra recht op een bijkomend krediet van 3 weken adoptieverlof te verdelen onder de adoptieouders.

Deze nieuwe regel bevindt zich in artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en heeft betrekking op de aanvragen die ten vroegste op 1 januari 2023 bij de werkgever worden ingediend en die ten vroegste op 1 januari 2023 ingaan.

In geval van twee adoptieouders moeten de bijkomende weken onderling tussen hen worden verdeeld. Met andere woorden, die drie weken kunnen niet per adoptieouder worden opgenomen. Ze kunnen ofwel door één adoptieouder worden opgenomen, ofwel onder de twee adoptieouders worden verdeeld.

De adoptieouders moeten in een verklaring op erewoord aangeven hoeveel elk van hen van deze drie weken opneemt. Dit kan dus van 0 tot 3 weken variëren.

Die extra weken worden door het ziekenfonds betaald.

Vragen? Contacteer ons via admin.hasselt@bbtk-abvv.be of 011 26 09 00.


Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!