Gevolg van de coronacrisis: minder vakantiegeld en -dagen voor sommige werknemers in 2023

In de eerste helft van 2022 kon je bedrijf nog gebruik maken van de regeling “tijdelijke werkloosheid corona”. Maar die dagen tijdelijke werkloosheid worden voor de berekening van het recht op vakantiedagen en op vakantiegeld niet meer gelijkgesteld met effectieve werkdagen.

In principe worden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus niet gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het recht op vakantiedagen en op vakantiegeld. 

Dankzij het ABVV werd via koninklijke besluiten echter een uitzondering op deze regel voorzien waardoor de niet-gewerkte dagen in het kader van de tijdelijke werkloosheid voor het recht op vakantie van de werknemers die in 2021 tijdelijk werkloos waren, gelijkgesteld konden worden.

Voor het jaar 2022 (vakantiedienstjaar 2021) hebben de werknemers niets verloren aan vakantiedagen en vakantiegeld.

In de eerste helft van 2022 kon je bedrijf nog gebruik maken van de regeling “tijdelijke werkloosheid corona”. 

Maar die dagen tijdelijke werkloosheid worden voor de berekening van het recht op vakantiedagen en op vakantiegeld niet meer gelijkgesteld met effectieve werkdagen. 

De nodige wettelijke bepalingen werden door de regering niet verlengd.

Als je dus begin 2022 twee maanden werkloos bent geweest als gevolg van corona, ga je in 2023 (het jaar waarin je je vakantie opneemt) 4 vakantiedagen verliezen en wordt je vakantiegeld ook ten belope van die 4 dagen verminderd.

Deze niet-gelijkstelling kan ook voor problemen zorgen als je werkgever deze zomer bijvoorbeeld een collectieve sluiting oplegt. Het risico bestaat immers dat je niet genoeg verlofdagen hebt om die collectieve sluiting op te vangen en dat je bij de RVA een uitkering zal moeten aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet.

Het is niet fair dat werknemers die als gevolg van de coronacrisis al loonverlies hebben geleden, een tweede keer worden benadeeld in hun recht op jaarlijkse vakantie. Ondertussen heeft je werkgever de crisis kunnen doorstaan door op jouw loon te besparen! Geen sprake van dat je er twee keer bij zal verliezen!

De BBTK zal via het ABVV de werkgevers en de regering blijven oproepen om deze gelijkstelling effectief door te voeren voor de eerste helft van 2022 zodat elke werknemer over volledig vakantiegeld en gelijkgestelde vakantiedagen kan beschikken.

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!