Traject einde wegens medische overmacht


Sinds 1 oktober 2022 is het re-integratietraject losgekoppeld van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Het vernieuwde re-integratietraject is dan ook reeds in werking sinds 1 oktober 2022. Het tweede traject "traject gericht op de beëindiging van de arbeidsrelatie wegens medische overmacht" treedt in werking op 28 november 2022.

 Het traject wegens medische overmacht kan opgestart worden door de werkgever of werknemer na 9 maanden ononderbroken volledige arbeidsongeschiktheid. Degene die het traject opstart moet de andere partij in kennis stellen en de preventieadviseur-arbeidsarts (PA-AA) vragen voor een onderzoek naar definitieve ongeschiktheid.

Dit kan niet opgestart worden als er al een re-integratietrjact gericht op werkhervatting loopt.

Na de kennisgeving verloopt het traject als volgt:

  1. De PA-AA nodigt de werknemer uit voor een onderzoek en vraagt of hij een onderzoek wenst voor ander of aangepast werk via het re-integratietraject. Als u als werknemer 3 keer niet ingaat op de uitnodiging van de PA-AA in een periode van 3 maanden, dient de PA-AA dit mee te delen aan de werkgever.
  2. Als de werknemer graag een onderzoek wenst naar ander of aangepast werk, dan maakt de PA-AA een zijsprong naar het re-integratietraject gericht op werkhervatting.
  3. De PA-AA bezorgt de vaststelling van de al dan niet definitieve ongeschiktheid aan de werknemer en werkgever, desgevallend samen met de re-integratiebeoordeling binnen 3 maanden na ontvangst van de kennisgeving.
  4. De werknemer kan  ondanks dat hij voorheen geen onderzoek voor ander of aangepast werk wenste, via een  gemotiveerde vraag alsnog vragen voor dit onderzoek. De werknemer dient dit per aangetekend schrijven aan de werkgever en de PA-AA  te laten weten en dit binnen 7 dagen na de vaststelling van de PA-AA.
  5. De PA-AA bezorgt de re-integratiebeoordeling met de voorwaarden en de modaliteiten voor ander of aangepast werk aan de werkgever en de werknemer ( aan de hand van een nieuw aangepast model). Dit binnen 30 dagen na de gemotiveerde vraag van de werknemer.
  6. Als de werknemer een onderzoek naar ander of aangepast werk heeft gevraagd, neemt de werkgever de nodige stappen.

Het einde wegens medische overmacht is enkel mogelijk als duidelijk is dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeenkomen werk én:

  • de werknemer niet gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken via de re-integratieprocedure; of
  • de werknemer wel gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken via de re-integratieprocedure én de werkgever heeft in een motiveringsverslag toegelicht waarom dit niet mogelijk is; of
  • de werknemer gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken via de re-integratieprocedure én hij het voorgestelde plan van de werkgever geweigerd heeft.

Vanaf 28 november 2022 betekent dit dus ook dat de afloop van een re-integratietraject gericht op de werkhervatting van de werknemer op zich niet meer kan leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Er is geen overgangsregeling voorzien voor de lopende re-integratietrajecten.

Er is immers een aangepast model voor het traject einde wegens medische overmacht die de PA-AA hiervoor dient te gebruiken.

vragen? contacteer ons

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!