Een dag ziek? Binnenkort heb je geen ziektebriefje meer nodig


De afschaffing van het ziektebriefje bij één dag afwezigheid is in voege vanaf 28 november 2022. Opgelet, dit kan maar maximaal drie keer per jaar.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Als je afwezig bent wegens ziekte of ongeval, hoef je geen medisch attest meer voor te leggen. Deze vrijstelling geldt slechts 3 keer per kalenderjaar, zowel voor afwezigheden van één dag als voor de eerste dag van een langere afwezigheid.

Vanaf de vierde keer moet je een medisch attest voorleggen vanaf de eerst dag arbeidsongeschiktheid.

Als je van deze vrijstelling gebruik maakt, moet je je werkgever altijd en onmiddellijk het adres meedelen waar je tijdens die eerste dag van afwezigheid zult verblijven, tenzij dat adres je gebruikelijke woonplaats is die bij je werkgever bekend is.

Mag je werkgever van deze regeling afwijken?

Als je op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschikt zich voordoet in een bedrijf met minder dan 50 werknemers werkt, kan je werkgever een ziektebriefje blijven eisen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Je werkgever moet daartoe deze nieuwe afwijking opnemen in het arbeidsreglement of een bedrijfs-cao sluiten.

Als je arbeidsreglement niet is gewijzigd of als er geen bedrijfs-cao is afgesloten, mag je werkgever je voor je eerste dag afwezigheid geen ziektebriefje vragen en dit maximaal 3 keer per kalenderjaar.

vragen? contacteer ons

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!