Flexi-jobs - FAQ


Wat houdt een flexi-job in?

Dankzij het systeem van een flexi-job kan u als werknemer of gepensioneerde een centje bij verdienen zonder hierop sociale bijdragen of belastingen te moeten betalen. Het loon hiervan wordt namelijk niet opgenomen in het belastbaar inkomen, waardoor u niet in een hogere belastingschaal terechtkomt maar wel sociale rechten opbouwt.

Met andere woorden uw brutoloon is uw nettoloon.

Wanneer mag u een flexi-job uitoefenen?

 • U dient minstens 4/5de te werken of gewerkt hebben drie kwartalen geleden. Als u bijvoorbeeld in april een flexi-job wenst uit te oefenen, moet u in juli, augustus en mei minstens 4/5de gewerkt hebben.

 • Gepensioneerden kunnen ook een flexi- job uitoefenen. Voor gepensioneerden die een wettelijk, reglementair of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen. De overgangsuitkering waarbij er een tijdelijke uitkering wordt aan de overlevende echtgenoot die de leeftijd voor een overlevingspensioen nog niet heeft bereikt wordt uitgesloten.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een flexi-job , contacteer dan de RSZ.

In welke sectoren kan u een flexi-job uitoefenen?

Als flexi-jobber kan u niet in elke sector gaan werken, enkel in de onderstaande sectoren:

 • Horeca (pc 302)
 • Handel in voedingswaren ( pc 119)
 • Zelfstandige kleinhandel (pc 201)
 • Kleinhandel in voedingswaren (pc 202)
 • Middelgrote levensmiddelenbedrijven (pc 202.01)
 • Grote kleinhandelszaken (pc 311)
 • Warenhuizen (pc 312)
 • Kappersbedrijf en schoonheidszorgen (pc 314)
 • Waarborg en sociaal fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht binnen het paritair comité voor de voedingsnijverheid (pc 118), subsector van de industriële bakkerijen (pc 118.03)
 • Uitzendsector (pc 322), voor zover de uitzendarbeid wordt verricht bij een gebruiker die valt onder één van de voorgaande paritaire comités

Wat is het minimumloon voor een flexi-jobber?

Vanaf 1 maart 2022 wordt dit bedrag vastgelegd op minstens €10,13/uur. De werkgever dient dus geen rekening te houden met wat er sectoraal is vastgelegd. Daarnaast ontvangt u ook nog vakantiegeld dat 7,67% bedraagt van het flexiloon wat bij het minimumbedrag neerkomt op €0,78/uur. In totaal dient u dus minimum €10,91 te verdienen.

Wanneer mag u geen flexi-job uitoefenen?

U mag geen flexi-job uitoefenen bij dezelfde werkgever als u daar minstens 4/5de werkt. Dit mag wel als u bij die werkgever waar u de flexi-job wenst te gaan uitvoeren minder als 4/5de werkt.

Daarnaast mag u ook geen flexi-job uitoefenen bij de werkgever waar u een verbrekingsvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding krijgt. Er wordt niet gekeken naar een minimale vergoeding.
Als deze termijn afgelopen is, mag u nadien bij deze werkgever wel een flexi-job uitoefenen.

Eveneens mag u geen flexi-job uitoefenen bij de werkgever waarbij u een opzegtermijn aan het presteren bent. Als deze termijn afgelopen is, mag u dit wel weer doen. Als u een opzegtermijn heeft van 4 weken, kan u pas na de 4 weken opzeg beginnen met de flexi-job.

De uitzondering op bovenstaande zijn dan de gepensioneerden. Als gepensioneerden dient u geen hoofdactiviteit te bewijzen. Hieronder maken we een onderscheid tussen personen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en degene die met vervroegd pensioen zijn:

 1. Wettelijke pensioenleeftijd
  Wanneer u dus minstens 65 jaar bent, kan u zonder enige tewerkstellingsvoorwaarde een flexi-job uitoefenen, ook al heeft u uw wettelijk pensioen nog niet opgenomen. De voorwaarden om drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt te hebben, is niet van toepassing voor hun.
 2. Vervroegd pensioen
  Dit is het geval wanneer u jonger bent dan 65 jaar, moet u in het 2de voorafgaande kwartaal effectief geregistreerd zijn als gepensioneerde.
  Bijvoorbeeld op 1 januari 2022 bent u met vervroegd pensioen gegaan, dan kan u pas starten op 1 juli 2022 als flexi-jobber zonder uw tewerkstellingsvoorwaarde te moeten aantonen.

Vragen? contacteer ons

Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!