LidgeldAfhankelijk van uw situatie zijn volgende maandelijkse lidgelden van toepassing:
Alle betaalde lidgelden worden door ons geregistreerd.
Als lid sturen wij u op uw verzoek een overzicht van uw betalingen.
Alle betalingen van het lidgeld gebeuren via de bank.

 


Maandelijkse bijdrage vanaf 01/01/2022

Kaderleden met syndicale premie

€ 15,50

Kaderleden zonder syndicale premie

€ 14,00

Bedienden – Arbeiders met syndicale premie

€ 14,50

Bedienden – Arbeiders zonder syndicale premie

€ 13,00

SWT en Brugpensioen

€ 10,45

Deeltijdse (-19u)

€9,35

Deeltijdse thuishulp

€ 12,75

Werkloos

€9,25

Voltijds tijdskrediet

€ 5,35

Invalide

€ 4,65

Rustpensioen

€ 2,75

Onthaalmoeder

€ 3,75

 Opgelet: elke wijziging van categorie moet onmiddellijk aan ons worden gesignaleerd. Dit kan telefonisch of via mail. Onjuiste lidgelden in verband met verkeerde categorie kunnen enkel rechtgezet worden rekening houdend met het lopende boekjaar.

Opgelet: indien u uw lidmaatschap wil stopzetten, kan u dit onmiddellijk telefonisch of via e-mail melden. Bij laattijdige meldingen wordt er geen lidgeld terugbetaald.

Aanpassingen lidgeld
De verantwoordelijkheid van de wijziging in verband met het lidmaatschap ligt bij de betrokkene zelf.  
Het Uitvoerend Bestuur kan ten alle tijde het lidgeld wijzigen. 

Om een optimale dienstverlening te kunnen blijven bieden, dienen wij te investeren in onze mensen, hun kennis en onze infrastructuur. We zien ons daarom genoodzaakt om vanaf 1 januari 2022 het lidgeld van BBTK Limburg te verhogen zodat wij uw belangen op een professionele manier kunnen blijven behartigen.

Op verzoek sturen wij u een (jaarlijks) overzicht van uw betalingen aan BBTK Limburg.


Uw persoonlijke maandelijkse bijdrage is afhankelijk van de sector waarin u werkt. Het lidgeld is €14,50 per maand, maar met de aftrek van de syndicale premie die wij u jaarlijks uitbetalen, geeft dit onderstaande bedragen:


PC Werkende leden €14,50 Maandelijkse bijdrage na aftrek syndicale premie
226 Logistiek                                         2,41 €
209 Metaal                                         4,88 €
220 Voeding                                         2,41 €
130 Drukkerijen                                         3,50 €
202 Kleinhandel in voedingswaren                                         2,41 €
311 Grote kleinhandelszaken                                         2,41 €
312 Warenhuizen                                         2,41 €
225 Vrij gesubs. Onderwijs                                         7 ,00 €
318.02 Gezinszorg uitgez. Thuishulp                                         7,27 €

Thuishulp (De Voorzorg)                                         2,66 €
319 Opvoeders                                         7,83 €
329 Socio-culturele                                         7,27 €
330.10.10 Federale                                         5,38 €
330.01.20 Vlaamse                                         5,38 €
330.10.30 Thuisverpleging                                         6,16 €
330 Wit Gele Kruis                                         2,41 €
337 NVSM                                         2,41 €
 
 
 
 Ontdek onze andere podcasts

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wordt ook lid van het BBTK

Werk vormt een belangrijk onderdeel van je leven. Een goede bescherming is dan niet overbodig. En dat is precies wat de BBTK doet: We helpen en verdedigen al onze leden. Vul in en sluit je aan!